حضور امیر نعنائی بخشدار مرکزی ماکو در روستای رند و بررسی مسائل و مشکلات روستائیان

حضور امیر نعنائی بخشدار مرکزی ماکو در روستای رند و بررسی مسائل و مشکلات روستائیان

بخشدار مرکزی ماکو در این بازدید ضمن بررسی آخرین وضعیت پروژه های اجرایی ، در نشست صمیمی با اهالی روستا به مسائل ، مشکلات و مطالبات آنها پاسخ دادند .

 

# نظر : 0