اجرای طرح ملی ناظران سلامت در ماکو و بازرگان

اجرای طرح ملی ناظران سلامت در ماکو و بازرگان

اجرای طرح ملی ناظران سلامت در ماکو و بازرگان

🗓 دوشنبه و سه شنبه ۱۰ و ۱۱ آذرماه

#ناظران_سلامت

#من_ماسک_میزنم

#کرونا_را_جدی_بگیریم

#در_خانه_میمانیم 

#سلامتی_برای_همه

#سازمان_جوانان 

#هلال_احمر    

 روابط عمومی جمعیت هلال احمر ماکو

# نظر : 0