برگزاری جلسه ویدئو کنفرانسی بررسی مسائل و مشکلات مرزهای بازرگان و تمرچین با حضور رئیس امور هماهنگی و نظارت همکاری های منطقه ای نهاد ریاست جمهوری و معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانسی بررسی مسائل و مشکلات مرزهای بازرگان و تمرچین با حضور رئیس امور هماهنگی و نظارت همکاری های منطقه ای نهاد ریاست جمهوری و معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی

در این نشست که سرپرست فرمانداری ماکو و فرماندار پیرانشهر به صورت ویدئو کنفرانس حضور داشتند خانم قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو گزارشی از فعالیت گمرک ، مسائل و مشکلات مرز را ارائه نمودند و عملکرد دستگاه های اجرایی در این مرزها بررسی و راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکلات مطرح شد.

# نظر : 0