رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا :

ممنوعیت تردد از فردا ساعت ۱۲ ظهر اعمال می شود و تا جمعه (۵ شهریور) ادامه دارد

ممنوعیت تردد از فردا ساعت ۱۲ ظهر اعمال می شود و تا جمعه  (۵ شهریور) ادامه دارد

ممنوعیت تردد از فردا ساعت ۱۲ ظهر اعمال می شود و تا جمعه  (۵ شهریور) ادامه دارد.

تمام مجوزهایی که برای تردد صادر شده است، لغو خواهد شد.

# نظر : 0