فرماندار ماکو :

دستگاههای اجرایی در خصوص مناسب سازی اماکن و معابر ارزیابی خواهند شد

دستگاههای اجرایی در خصوص مناسب سازی اماکن و معابر ارزیابی خواهند شد

صبح امروز پنجمین جلسه شورای ساماندهی امور سالمندان و ستاد مناسب سازی اماکن و معابر شهرستان ماکو به ریاست فرماندار و با حضور مسئولین دستگاههای ذیربط در محل فرمانداری برگزار شد . 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان ماکو ، حسین عباسی در این جلسه با تقدیر از اقدامات ادارات در طول یکسال گفت :  کلیه دستگاه ها موظف به اجرای قوانین و مقررات این حوزه هستند و باید کمک کنند که تردد و رفت و آمد سالمندان و افرادی که به گونه ای معلولیت دارند ، به مراکز دولتی ، بانک ها و مراکز درمانی ، همراه با مشکل نباشد و این فضاها جهت این افراد مناسب سازی شود .

وی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی در خصوص مناسب سازی اماکن و معابر ارزیابی خواهند شد  اقزود : نتایج این ارزیابی در ارزشیابی سالانه مدیران تاثیرگذار خواهد بود و ضروریست اقدامات تمامی ادارات و نهاد ها در راستای اهداف ستاد باشد . 

فرماندار ماکو با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در خصوص حفظ کرامت سالمندان اظهار داشت : حاکمیت در کشور های جهان سوم و در حال توسعه نقش اساسی در فرهنگ سازی جامعه دارد و این مهم وظیفه مسئولین را سنگین تر می کند . 

در ادامه این جلسه زینالپور رئیس اداره بهزیستی ماکو و دبیر ستاد گزارشی از اقدامات صورت گرفته و وضعیت ادارات و سازمان های شهرستان در خصوص مناسب سازی ارائه و اعضای حاضر نیز نکته نطرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند .

 

# نظر : 0