جلسه بررسی مشکل برق رسانی و اجرای طرح هادی در بخشی از روستای گجوت برگزار شد

جلسه بررسی مشکل برق رسانی و اجرای طرح هادی در بخشی از روستای گجوت  برگزار شد

💢 جلسه بررسی مشکل برق رسانی و اجرای طرح هادی در بخشی از روستای گجوت به ریاست بخشدار مرکزی و با حضور مسئولین ادارات ذیربط ، دهیار و اهالی در محل بخشداری

🔻 در پایان این جلسه مقرر گردید با همکاری و تعامل ادارات ذیربط و اهالی مشکل برق رسانی  و اجرای طرح هادی در بخش های مانده روستا عملیاتی شود .

 

# نظر : 0