به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان ماکو محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو در سی و ششمین جلسه شورای هماهنگی ، پیشگیری و مبارزه با کرونا ویروس شهرستان ماکو بر موارد زیر تاکید کرد و گفت :

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان ماکو محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو در سی و ششمین جلسه شورای هماهنگی ، پیشگیری و مبارزه با کرونا ویروس شهرستان ماکو بر موارد زیر تاکید کرد و گفت :

📌با تشکر از مشارکت گسترده بازاریان مشاغل مشمول محدودیت ها در رعایت الزامات شرایط وضعیت قرمز، نظارت اداره صمت و اتاق اصناف بر روند رعایت دستورالعمل ها و محدودیت ها مورد تاکید قرار گرفت .

📌تعطیلی همه بوستان ها و پارک های شهرهای ماکو و بازرگان مجددا مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد با نوار کشی و کاهش روشنایی های این مراکز اقدام لازم صورت گیرد .

📌مقرر شد اتاق اصناف و مدیریت بهداشت و درمان اهمیت و سلامت جامعه و رعایت محدودیت ها را طی نشست با مدیران اتحادیه ها مورد تاکید و بررسی قرار دهند .

📌مقرر شد در جلسه آتی شورا مسئله فاصله گذاری و تجمع مشتریان در بانک ملت مورد بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شود . دکتر صمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماکو نیز در این جلسه با بیان اینکه نرخ رشد ابتلا شهرستان نسبت به هفته های گذشته از ۳ درصد به ۹ درصد رسیده است گفت : روزانه از ۲۰۰ نفر نمونه گیری می شود که ۴۱ درصد از تست ها مثبت می باشند .

# نظر : 0