فرماندار شهرستان ماکو :

ضرورت افزایش سطح آگاهی مردم در خصوص پدافند غیر عامل و تهدیدات پیرامون آن

ضرورت افزایش سطح آگاهی مردم در خصوص پدافند غیر عامل و تهدیدات پیرامون آن

صبح امروز ۲۵ دیماه جلسه شورای پدافند غیر عامل شهرستان ماکو ، به ریاست فرماندار و با حضور مسئولین ادارات و نهاد های عضو شورا در محل فرمانداری برگزار شد . 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان ماکو ؛ محمدی ایروانلو فرماندار ماکو در این جلسه با اشاره به تعاریف حوزه پدافند غیر عامل گفت: پدافند غیرعامل مجموعه ای از اقداماتی است که منجر به کاهش آسیب پذیری و تداوم فعالیت های ضروری در زمان بحران و تهدیدات خواهد شد و از این رو شناخت نقاط ضعف و قوت‌ و شناسایی تهدیدات در حوزه کاری و برنامه ریزی مدون برای به حداقل رساندن نقاط آسیب پذیر، مهمترین برنامه روسای ادارات در این حوزه باید باشد.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش سطح آگاهی مردم در خصوص پدافند غیر عامل و تهدیدات پیرامون آن اظهار داشت : متاسفانه مفهوم اصلی پدافند غیرعامل در حوزه های مختلف در جامعه مغفول مانده است ، که لازمست دستگاههای عضو شورا ضمن برگزاری منظم جلسات کارگروه راهکارهای کارشناسی و عملیاتی را به دبیرخانه ارسال نمایند . 

محمدی ایروانلو با بیان اینکه در سال های اخیر اکثر جنگ ها در ذیل و پوشش پدافند غیرعامل صورت گرفته است خاطر نشان ساخت : بطور کل تهدیدات پدافند غیرعامل به شش دسته سایبری ، امنیتی ، اقتصادی ، فرهنگی ، زیستی و نوین تقسیم بندی می شوند و دستگاهها باید برای هریک از آنها برنامه جامعی داشته باشند .

رئیس شورای پدافند غیر عامل شهرستان ماکو در ادامه به لزوم تدوین طرح جامع پدافند غیر عامل شهرستان در بخش های مختلف با هماهنگی دستگاههای عضو و دبیرخانه شورا تاکید نمود .

# نظر : 0