هشدار آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ماکو در خصوص پارک خودروها در کنار علفهای هرز

هشدار آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ماکو در خصوص پارک خودروها در کنار علفهای هرز

 با توجه به شدت بارش های بهاری در شهر ماکو و رشد انبوهی از گیاهان خود رو در مناطق اطراف شهر کنار خیابان ها امسال پوشش   گیاهی  انبوهی  در خود  جای  داده اما با پایان یافتن فصل بارش ها و افزایش گرمای هوا این علفها کاملا خشک شده و بسیار مستعد آتش سوزی هستند لذا از شهروندان گرامی خواهشمندیم  جهت  جلوگیری از  هرگونه  آتش سوزی  از پارک  نمودن  خودرو های  خود  در  کنار علفهای هرز به شدت خودداری نمایند.

# نظر : 0