فرماندارشهرستان ماکو :

از محل توزیع اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و اعتبارات ارتقاء شاخصهای توسعه اقتصادی 13 میلیارد ریال به شهرستان ماکو اختصاص یافت .

از محل توزیع اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و اعتبارات ارتقاء شاخصهای توسعه اقتصادی 13 میلیارد ریال به شهرستان ماکو اختصاص یافت .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان ماکو ، شاهین علیزاده در این جلسه  با بیان اینکه از محل توزیع اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و اعتبارات ارتقاء شاخصهای توسعه اقتصادی 13 میلیارد ریال به شهرستان ماکو اختصاص یافته است گفت : انتظار بر این بود که اعتبارات اختصاص یافته به این شهرستان از این محلها امسال ترمیم یافته و نسبت به پارسال افزایش یابد .


فرماندار ماکو ،  با انتقاد از کاهش 6 میلیارد ریالی این اعتبارات ، علیرغم تصویب 19 میلیارد ریالی آن  در شورای برنامه ریزی استان افزود :اعتباری که در قالب  این ردیف ها به شهرستان ماکو اختصاص یافته است ناچیز است .


علی نژاد کارشناس معین استانداری آذربایجانغربی هم در این جلسه با اشاره به این که این اعتبارات در تمام شهرستانهای استان کم شده است گفت : اعتبارات اختصاص یافته به  شهرستانها تا پایان سال ترمیم خواهد شد .


وی اعتبارات اختصاص یافته و تصویب شده در شورای برنامه ریزی استان برای شهرستان ماکو را در4 آیتم اعلام کرد و افزود : این اعتبارات در زمینه های تحرک بخشی به بخشهای کمتر توسعه یافته ، شهرداری ، احداث مراکز فنی و حرفه ای و تامین آب شرب خانوارهای زیر کوهی شهر ماکو هزینه خواهد شد .


نماینده مردم شهرستانهای ماکو ، چالدران ، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی هم در ادامه این جلسه از اختصاص 30 میلیارد ریال برای احداث خیابان ساحلی در داخل شهر ماکو خبر داد و گفت : این اعنبار از محل ارتقا شاخص های اقتصادی به این شهرستان ، برای کاستن بار ترافیکی خیابان امام ماکو و ایجاد خیابان جدید اختصای یافته است .


شریف پور همچنین از اختصاص 6 میلیارد و 900 میلون ریال اعتبار برای بهسازی و آسفالت راه روستای تیکمه خبر داد .

# نظر : 0