پیام تقدیر و تشکر خانم قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو از اصناف ، کسبه و بازاریان محترم شهرستان که پروتکل های بهداشتی را رعایت و بصورت خودجوش به تعطیلی واحدهای صنفی خود اقدام نموده اند.

پیام تقدیر و تشکر خانم قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو از اصناف ، کسبه و بازاریان محترم شهرستان که پروتکل های بهداشتی را رعایت و بصورت خودجوش به تعطیلی واحدهای صنفی خود اقدام نموده اند.

 

 

# نظر : 0