بازدید سرزده خانم قربانی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ماکو بهمراه مدیر آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و درمان از دبستان گلزار کشمش تپه و مدرسه شهید عباسی محله قره کورپی

بازدید سرزده خانم قربانی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ماکو بهمراه مدیر آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و درمان از دبستان گلزار کشمش تپه و مدرسه شهید عباسی محله قره کورپی

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ماکو در این بازدید بر لزوم  فاصله گذاری اجتماعی و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی توسط دانش آموزان ، معلمان و مدیران مدارس تاکید نمودند .

 

# نظر : 0