تمرین فوتبال در زمین چمن تربیت بدنی تعطیل شد.

تمرین فوتبال در زمین چمن تربیت بدنی تعطیل شد.

در راستای اجرای مصوبه شورای مبارزه با کرونا ویروس شهرستان ماکو در مورخه ۱۹ آبان سالجاری ساعت ۱۶ تمرین فوتبال ورزشکاران در زمین چمن تربیت بدنی که به محدودیت های ابلاغی از سوی ستاد ملی و استانی مبارزه با کرونا بی توجه بودند با هماهنگی اکیپ مشترک فرمانداری تمرین فوتبال توسط نیروی انتظامی تعطیل شد.

# نظر : 0