بازدید سرزده بخشدار بازرگان از نانوایی های سطح شهر

بازدید سرزده بخشدار بازرگان از نانوایی های سطح شهر

 بازدید سرزده شهرام خلیل زاده بخشدار بازرگان از نانوایی های سطح شهر بازرگان 

🔻 در این بازدید بخشدار بازرگان از نزدیک وضعیت نانوایی های سطح شهر از جمله چگونگی پخت نان ، ساعات پخت ، وزن چانه ها ، رعایت بهداشت و کیفیت آرد و نان نانوایی ها را بررسی کرد .

🔻 در پایان این بازدید از مجموع ۱۱ مورد بازرسی از واحد های نانوایی ۵ فقره پرونده تخلف عدم درج قیمت و کم فروشی به ارزش ۲۸۰۵۶۰۰۰ ریال تشکیل و آراء آن صادر شد.
 

# نظر : 0