معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان ماکو :

خروج خودروهای دارای پلاک بومی شهرستان ماکو و همچنین ورود خودروهای دارای پلاک غیربومی به شهرستان ماکو از همه مبادی ممنوع شد

خروج خودروهای دارای پلاک بومی شهرستان ماکو و همچنین ورود خودروهای دارای پلاک غیربومی به شهرستان ماکو از همه مبادی  ممنوع شد

ظهر روز یکشنبه ۳ اسفند سالجاری جلسه هماهنگی ممنوعیت خروج خودروهای دارای پلاک بومی شهرستان و همچنین ورود خودروهای دارای پلاک غیربومی به شهرستان ماکو با وضعیت نارنجی به ریاست خانم قربانی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان ماکو در محل فرمانداری برگزار گردید .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان ماکو خانم قربانی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان در این جلسه با بیان اینکه وضعیت شهرستان ماکو نارنجی بوده و با خودروهای غیر بومی که وارد شهرستان شوند برخورد خواهد شد گفت : اکیپ ثابت نیروی انتظامی در ورودی شهر و اکیپ های سیار در سطح شهر مستقر خواهند شد و خودروهای با پلاک غیر بومی که وارد شهرستان می شوند را جریمه یا توقیف خواهند نمود .

وی افزود : دوربینهای ورودی شهر و داخل شهر برای خودروهای با پلاک غیر بومی به مبلغ پانصد هزار تومان در طول شبانه روز و تمامی خودروها در صورت تردد شبانه به مبلغ دویست هزار تومان جریمه خواهند نوشت.

خانم قربانی در پایان تاکید کرد : شهروندان با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی از خروج از این شهرستان در این روزهای بحرانی خودداری کنند تا از این بحران خارج شویم.

# نظر : 0