پیام تبریک محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بمناسبت 26 مرداد سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی

پیام تبریک محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بمناسبت 26 مرداد سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی

 

# نظر : 0