💢 دیدار فرماندار شهرستان ماکو با سرپرست فرمانداری شهرستان چالدران

💢 دیدار فرماندار شهرستان ماکو با سرپرست فرمانداری شهرستان چالدران

💢 دیدار علی محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو به همراه تعدادی از کارکنان فرمانداری با محمدرضا عبداله نژاد سرپرست فرمانداری شهرستان چالدران و تبریک انتصاب ایشان به این سمت


🗓 ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

@PadDolat_Maku

 

# نظر : 0