تجلیل کارکنان فرمانداری ماکو از حسین عباسی به پاس تلاش ها و زحمات بیش از ۲۰ ماهه وی در سمت فرماندار شهرستان ماکو

تجلیل کارکنان فرمانداری ماکو از حسین عباسی به پاس تلاش ها و زحمات بیش از ۲۰ ماهه وی در سمت فرماندار شهرستان ماکو

# نظر : 0