بازدید بخشدار بازرگان و رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ماکو از روند اقدامات صورت گرفته در روستای سیل زده بری در منطقه بورالان

بازدید بخشدار بازرگان و رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ماکو از روند اقدامات صورت گرفته در روستای سیل زده بری در منطقه بورالان

💢 بازدید بخشدار بازرگان و رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ماکو از روند اقدامات صورت گرفته در روستای بری که اخیرا در اثر جاری شدن سیل خسارت قابل توجهی به معابر عمومی و منازل مسکونی وارد شده است.

♦️ تا کنون با استفاده از ظرفیت ماشین آلات ادارات عضو مدیریت بحران شهرستان بخش عمده ای از مناطق حساس پاکسازی شده و پیش بینی میشود تا دو روز آینده این روند ادامه داشته باشد.

♦️ در این بازدید مقرر گردید از کلیه متصرفین در حریم محور بورالان ضمن ابلاغ قانونی رفع تصرف گردد.

# نظر : 0