بازدید فرماندار شهرستان ماکو بهمراه مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری آذربایجان غربی از گمرک بازرگان

بازدید فرماندار شهرستان ماکو بهمراه  مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری آذربایجان غربی از گمرک بازرگان

 بازدید حسین عباسی فرماندار شهرستان ماکو بهمراه مهرداد دلیری مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری آذربایجان غربی از گمرک بازرگان و روند ارائه خدمات به مسافرین و کامیون های ورودی و خروجی از این مرز 

 


 

 

# نظر : 0