بازدید وزیر صمت بهمراه استاندار آذربایجان غربی ، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار شهرستان ماکو و مدیرعامل منطقه آزاد از پایانه مرزی بازرگان

بازدید وزیر صمت بهمراه استاندار آذربایجان غربی ، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار شهرستان ماکو و مدیرعامل منطقه آزاد از پایانه مرزی بازرگان

 

# نظر : 0