بازدید سرزده خانم قربانی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ماکو بهمراه مدیر شبکه بهداشت و درمان از نانوایی های سطح شهر

بازدید سرزده خانم قربانی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ماکو بهمراه مدیر شبکه بهداشت و درمان از نانوایی های سطح شهر

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ماکودر جریان این بازدید با بیان اینکه رعایت مسائل بهداشتی در نانوایی ها ضروری است اظهار داشت : نانوایی ها باید از استاندارد های بهداشتی لازم برخوردار باشند تا در این رابطه بهداشت و سلامت خانواده ها با مشکلی روبرو نشود .

وی بیان داشت : نانوایی ها باید بصورت کامل اصول بهداشتی و ضدعفونی لازم را مورد توجه قرار دهند تا از انتقال آلودگی ها و شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود .

 

# نظر : 0