تجلیل دکتر صفرعلی زاده رئیس دانشگاه پیام نور مرکز ماکو از خانم قربانی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ماکو

تجلیل دکتر صفرعلی زاده رئیس دانشگاه پیام نور مرکز ماکو از خانم قربانی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ماکو

دکتر صفرعلی زاده رئیس دانشگاه پیام نور مرکز ماکو با اهدای لوح از زحمات خانم قربانی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری به جهت همکاری و حمایت از عوامل برگزاری کنکور سراسری در ایجاد محیط امن توام با آرامش برای داوطلبان با لحاظ دستورالعمل های بهداشتی در این شرایط سخت بیماری کرونا تجلیل نمود.

 

# نظر : 0