ازدید سرزده حسین عباسی فرماندار ماکو از واحد ها و مراکز عمومی و صنفی شهرستان

ازدید سرزده حسین عباسی فرماندار ماکو از واحد ها و مراکز عمومی و صنفی شهرستان

در راستای بازدید های سرزده فرماندار ماکو از واحد ها و مراکز عمومی و صنفی شهرستان 

💢 بازدید سرزده حسین عباسی فرماندار ماکو از یک واحد نانوایی در خیابان استادان 

🔻 فرماندار ماکو در این بازدید ضمن تقدیر از تلاش و زحمات نانوایان در تأمین اساسی‌ترین نیاز غذایی مردم‌ ، شغل نانوایی را شریف و اشتغال در آن را پر مشقت عنوان نمود .

 🔻 عباسی در ادامه بر ارتقای کمی و کیفی پخت نان ، رعایت حقوق مشتریان از سوی نانوایان، وزن چانه‌ها، استفاده حتمی از ترازو ، رعایت بهداشت نانوایی و بهداشت فردی، ساعات پخت و برخورد صحیح و ملاطفت آمیز با مشتریان تاکید نمود . 
.

# نظر : 0