حضور محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو در جمع عزاداران هیئت زنجیر زنان حضرت امام حسین ( ع ) پنجکلاسه ماکو

حضور محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو در جمع عزاداران هیئت زنجیر زنان حضرت امام حسین ( ع ) پنجکلاسه ماکو

▪️مردم عزادار آل حسین امسال نیز همانند سال‌های گذشته با شور و شعور خاصی به عزاداری شهادت الحسین پرداختند .

▪️عزاداران این شهرستان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی امسال نیز در تاسوعای حسینی به سر و سینه خود کوبیده و به مظلومیت شهادت حسین و یاران باوفایش گریستند.

# نظر : 0