گزارش تصویری - بازدید فرماندار ماکو از مجتمع 55 هکتاری کشت و صنعت کهریز

گزارش تصویری - بازدید فرماندار ماکو از مجتمع 55 هکتاری کشت و صنعت کهریز

# نظر : 0