شهرستان ماکو زیر ذره بین بازرسان مشترک شورای مبارزه با کرونا ویروس شهرستان ماکو

شهرستان ماکو زیر ذره بین بازرسان مشترک شورای مبارزه با کرونا ویروس شهرستان ماکو

نظارت اکیپ مشترک فرمانداری ، شبکه بهداشت و درمان ، نیروی انتظامی ، صمت و شهرداری ماکو بر اجرای محدودیت های کرونایی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی

# نظر : 0