بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از ایستگاه های آتش‌نشانی ، مرکز فوریت های پزشکی و هلال احمر شهر ماکو

تاکید بر حفظ آمادگی کامل در خصوص اتفاقات احتمالی چهارشنبه آخر سال

تاکید بر حفظ آمادگی کامل در خصوص اتفاقات احتمالی چهارشنبه آخر سال

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بهمراه دبیر ستاد بحران و رئیس جمعیت هلال احمر از ایستگاه های آتش‌نشانی ، مرکز فوریت های پزشکی و هلال احمر شهر ماکو و تاکید بر حفظ آمادگی کامل در خصوص اتفاقات احتمالی چهارشنبه آخر سال

# نظر : 0