آئین امضای تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد ماکو و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با حضور وزیر صمت و استاندار آذربایجان غربی

آئین امضای تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد ماکو و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با حضور وزیر صمت و استاندار آذربایجان غربی

 

# نظر : 0