مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) :

مشارکت در انتخابات نشان دهنده همبستگی ملی است .

مشارکت در انتخابات نشان دهنده همبستگی ملی است .

# نظر : 0