در پنجمین روز از دهه مبارک فجر :

گلباران و عطر افشانی مزار شهدای شهر ماکو با حضور امام جمعه ، فرماندار ، اعضای شورای تامین و شورای اداری

گلباران و عطر افشانی مزار شهدای شهر ماکو با حضور امام جمعه ، فرماندار ، اعضای شورای تامین و شورای اداری

 

# نظر : 0