دیدار بخشدار مرکزی ماکو بهمراه رئیس اداره صمت با کارکنان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ماکو و تقدیر از زحمات و تلاش های آنان در راستای امدادرسانی به شهروندان

دیدار بخشدار مرکزی ماکو بهمراه رئیس اداره صمت با کارکنان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ماکو و تقدیر از زحمات و تلاش های آنان در راستای امدادرسانی به شهروندان

 

# نظر : 0