در پنجمین روز از دهه مبارک فجر :

افتتاح و بهره برداری از ۳۵ هزار متر مربع آسفالت معابر شهری بازرگان با حضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار ، بخشدار بازرگان و اعضای شورای اداری بخش بازرگان

افتتاح و بهره برداری از ۳۵ هزار متر مربع آسفالت معابر شهری بازرگان با حضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار ، بخشدار بازرگان و اعضای شورای اداری بخش بازرگان

افتتاح و بهره برداری از ۳۵ هزار متر مربع آسفالت معابر شهری بازرگان با حضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار ، بخشدار بازرگان و اعضای شورای اداری بخش بازرگان

برای اجرای این طرح ها مبلغ ۲۵ میلیارد ریال توسط شهرداری بازرگان هزینه شده است.

# نظر : 0