فرماندار شهرستان ماکو :

رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک در شهرستان ماکو بشدت کاهش یافته و هر لحظه احتمال ورود به وضعیت قرمز وجود دارد

رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک در شهرستان ماکو بشدت کاهش یافته و هر لحظه احتمال ورود به وضعیت قرمز وجود دارد

🔹 چهل و یکمین جلسه شورای هماهنگی ، پیشگیری و مبارزه با کرونا ویروس شهرستان ماکو به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو در محل فرمانداری برگزار گردید .

🔹 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان ماکو محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان در این جلسه با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت شهرستان رو به بهبودی و نرخ رشد ابتلا نیز ۲ درصد می باشد گفت : بررسی ها و گزارش های میدانی متاسفانه گویای رشد عادی انگاری و بی توجهی مردم به مسئله پیشگیری از شیوع کروناست .

🔹 وی در ادامه خاطرنشان کرد ، رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک در شهرستان ماکو بشدت کاهش یافته و هر لحظه احتمال ورود به وضعیت قرمز وجود دارد .

🔹 اکیپ مشترک نظارت بر پروتکل های بهداشتی به کلیه مشاغل نظارت خواهند نمود و در صورت عدم رعایت موارد بهداشتی از سوی مشاغل گروه های ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ در مرحله اول اخطار و در مرحله دوم پلمپ خواهند نمود .

🔹 با توجه به اینکه در بوستان های سطح شهر خصوصا پارک امام استفاده از ماسک توسط شهروندان رعایت نمی شود ، مقرر گردید هرچه سریعتر کارگروهی جهت ارائه راهکارهای خروج از وضعیت فعلی تشکیل شود .

# نظر : 0