به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان ماکو محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان در سی و پنجمین جلسه شورای هماهنگی ، پیشگیری و مبارزه با کرونا ویروس شهرستان اظهار داشت :

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان ماکو محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان در سی و پنجمین جلسه شورای هماهنگی ، پیشگیری و مبارزه با کرونا ویروس شهرستان اظهار داشت :

📌 واحد‌های صنفی که به صورت مخفیانه و نیمه باز فعالیت می‌کنند بدون اغماض و به صورت ضربتی پلمپ خواهند شد .

📌 پارکها و بوستانهای شهرستان جهت جلوگیری از هرگونه تجمعات تعطیل می باشند .

📌 کلیه گروههای شغلی ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ در سطح شهرستان باید ساعت ۱۰ شب نسبت به تعطیلی واحدهای خود اقدام نمایند .

📌 دستگاه‌های اجرایی ۲۴ گانه باید روزانه از مجموعه‌های خود بازدید کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف برخورد قانونی نمایند .

📌 با توجه به افزایش بیش از حد بستری ها و مواجهه شدن با کمبود تخت در بیمارستان فجر ماکو مردم ما را در این امر یاری فرمایند .

📌 با اتحادیه هایی که نسبت به اعمال محدودیت های کرونایی به اصناف خود بی اعتنا باشند طبق مقررات ستاد ملی کرونا با آنها برخورد خواهد شد .

📌با توجه به ازدحام وتجمع در سالنهای گمرک و انبار های عمومی کارگروه ساماندهی با حضور دستگاههای مربوطه تشکیل و راهکارهای پیشنهادی در جلسه آتی ستاد پیشگیری از کرونا شهرستان ارائه شود

# نظر : 0