رعنا قربانی - سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو

محدودیت ها با تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا در شهرستان ماکو یک هفته دیگر از ۱۹ مهر لغایت ۲۵ مهر تمدید شد.

محدودیت ها با تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا در شهرستان ماکو یک هفته دیگر از ۱۹ مهر لغایت ۲۵ مهر تمدید شد.

 

 

# نظر : 0