برگزاری جلسه هماهنگی برای راه اندازی اکیپ نظارت بر اعمال محدودیت های کرونایی در سطح شهر بصورت مستمر

برگزاری جلسه هماهنگی برای راه اندازی اکیپ نظارت بر اعمال محدودیت های کرونایی در سطح شهر بصورت مستمر

برگزاری جلسه هماهنگی برای راه اندازی اکیپ نظارت بر اعمال محدودیت های کرونایی در سطح شهر بصورت مستمر به ریاست خانم قربانی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان ماکو و با حضور مسئولین ذیربط در محل فرمانداری . در این جلسه خانم قربانی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان ماکو اظهار داشت :

📌 باید با آگاه سازی مردم در خصوص وضعیت قرمز شهرستان و تکمیل ظرفیت بیمارستان تلاش کنیم تا بتوانیم با تعداد فوتی کمتر از پیک چهارم کرونا رد شویم .

📌 تشدید اقدامات قبلی به خصوص زدن ماسک و رعایت فاصله‌گذاری و همچنین فرهنگ‌سازی و آگاهسازی مردم به صورت تذکر لسانی و اطلاع رسانی در دستور کار قرار بگیرد .

📌 مردم با مشارکت خود در رعایت پروتکل ها در کاهش شیوع بیماری و بازگشت به وضعیت سفید ما را یاری کنند.

# نظر : 0