بازدید فرماندار شهرستان ماکو به همراه مدیرکل ورزش و جوانان استان از روند بهسازی خوابگاه هیات های ورزشی شهرستان ماکو

بازدید فرماندار شهرستان ماکو به همراه مدیرکل ورزش و جوانان استان از روند بهسازی خوابگاه هیات های ورزشی شهرستان ماکو

# نظر : 0