پیگیری مناسب سازی اماکن عمومی با سامانه معبر

پیگیری مناسب سازی اماکن عمومی با سامانه معبر

💢 پیگیری مناسب سازی اماکن عمومی با سامانه معبر


 سامانه معبر به منظور پیگیری مطالبات معلولین و افراد ناتوان در بحث مناسب سازی اماکن عمومی راه اندازی شده است .

شهروندان می توانند با ارسال پیامک به سامانه معبر به شماره ۳۰۰۰۰۱۲۳۲۲ مشکلات مربوط به مناسب سازی معابر ، اماکن عمومی و دستگاه های اداری را با ذکر محل ( دستگاه اجرایی، شهرستان و استان ) گزارش دهند.


سامانه پیامکی معبر پل ارتباطی برای پیگیری مطلوبتر و سریعتر مطالبات معلولین از سوی مسئولین امر مناسب سازی بوده وامید است با عزم همگانی و مرتفع شدن مشکلات ، شاهد تسهیل در امر مناسب سازی و داشتن شهری بدون مانع برای مشارکت اجتماعی بیشتر افراد دارای معلولیت در جامعه باشیم.

@PadDolat_Maku

# نظر : 0