بازدید فرماندار ماکو از مجتمع تفریحی پارک جنگلی

بازدید فرماندار ماکو از مجتمع تفریحی پارک جنگلی

بازدید فرماندار ماکو به همراه بخشدار بازرگان ، شهردار و اعضای شورای اسلامی از مجتمع تفریحی پارک جنگلی 

 

# نظر : 0