حضور مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری در محل فرمانداری ماکو و دیدار با کارکنان

حضور مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری در محل فرمانداری ماکو و دیدار با کارکنان

حضور مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری در محل فرمانداری ماکو و دیدار با کارکنان 

🔻 مهرداد دلیری ضمن دیدار با فرماندار ماکو گفتگوی صمیمی با کارکنان این فرمانداری داشت.
 

# نظر : 0