گزارش تصویری از رژه خودرویی یوم الله ۲۲ بهمن

راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن در شهرستان ماکو

راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن در شهرستان ماکو

 

# نظر : 0