بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از اورژانس بیمارستان فجر ماکو

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از اورژانس بیمارستان فجر ماکو

محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو ساعت ۲۲ شب با حضور در اورژانس بیمارستان فجر ماکو ضمن بررسی تعداد مصدومین چهارشنبه سوری در جریان درمان آنها قرار گرفته و از تلاش ها و زحمات کادر درمان تقدیر و تشکر نمود .

 

# نظر : 0