آخرین جلسه کاری حسین عباسی بعنوان فرماندار ماکو با کارکنان شاغل در فرمانداری

آخرین جلسه کاری حسین عباسی بعنوان فرماندار ماکو با کارکنان شاغل در فرمانداری

حسین عباسی در این جلسه  از حسن همکاری ، تمامی کارکنان شاغل در فرمانداری در انجام ماموریت های محوله و همچنین اجرای سیاست های ابلاغی در راستای ارتقاء بیش از پیش نظام اسلامی در شمال غربی ترین نقطه کشور و پیشانی نظام تقدیر نمود . 

 

لازم به توضیح است حسین عباسی با حکم وزیر کشور به سمت معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی منصوب شده است .

# نظر : 0