دیدار بخشدار مرکزی ماکو با کارگران واحد خدمات شهری شهرداری و تقدیر از زحمات و تلاش های آنان در روزهای سرد و برفی

دیدار بخشدار مرکزی ماکو با کارگران واحد خدمات شهری شهرداری و تقدیر از زحمات و تلاش های آنان در روزهای سرد و برفی

 

# نظر : 0