معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ماکو :

روستائیان برخوردار از نعمت گاز ، نسبت به اخذ انشعاب اقدام نمایند .

روستائیان برخوردار از نعمت گاز ، نسبت به اخذ انشعاب اقدام نمایند .
جلسه بررسی مسائل و مشکلات سوخت روستاهای برخوردار از نعمت گاز به ریاست خانم قربانی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار و با حضور رئیس شرکت نفت ، رئیس اداره گاز و پیمانکار شرکت در محل فرمانداری برگزار شد .

جلسه بررسی مسائل و مشکلات سوخت روستاهای برخوردار از نعمت گاز به ریاست خانم قربانی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار و با حضور رئیس شرکت نفت ، رئیس اداره گاز و پیمانکار شرکت در محل فرمانداری برگزار شد . 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان ماکو ، خانم قربانی در این جلسه با بیان اینکه تلاش دولت گاز رسانی به تمامی روستاها و مناطق محروم است گفت : از زمان روی کارآمدن دولت تدبیر و امید شاهد رشد چندین برابری تعداد روستاهای برخوردار از نعمت گاز هستیم و این روند همچنان ادامه دارد . 

وی با تاکید بر اینکه روستائیان برخوردار از نعمت گاز ، نسبت به اخذ انشعاب اقدام نمایند افزود : بمنظور دریافت انشعاب گاز تسهیلات خوبی برای روستائیان در نظر گرفته شده است و برای اینکه این عزیزان در فصل سرما با مشکل مواجه نشوند باید در اسرع وقت اقدام نمایند . 


@farmandari_maku

# نظر : 0