هفته ملی سلامت بانوان گرامی باد

زنانی که تا پای جان ایستاده و سنگر را محکم حفظ کرده اند

زنانی که تا پای جان ایستاده و سنگر را محکم حفظ کرده اند

زنانى که تا پاى جان ایستاده و سنگر را محکم حفظ کرده اند.

☀️ زنانی شجاع در بخش مراقبت های ویژه بیماران کرونایی بیمارستان فجر ماکو که گویی از اعماق قوی ترین احساس ها رها شده اند و صبور و آرام در صحنه ­های مختلف این جنگ حضور پیدا کرده اند.

 

🗓 ٢٥ مهرماه امسال به عنوان روز پاسداشت و تکریم بانوان فداکار کادر بهداشت و درمان به عنوان پیشتازان پیشگیرى و درمان کووید١٩ در روزشمار هفته ملى سلامت بانوان ایرانى نامگذاری شده است.

 

#خداقوت_دمتون گرم

#هفته_ملى_سلامت_بانوان گرامى باد.

#به_مددالهی_کرونا_را_شکست_میدهیم

#من_ماسک_میزنم

#درخانه_بمانیم

#بسیج_ملی_علیه_کرونا

#هر_خانه_یک_پایگاه_سلامت

کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان ماکو

# نظر : 0