گزارش تصویری از سفر مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد بهمراه استاندار آذربایجان غربی

گزارش تصویری از سفر مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد بهمراه استاندار آذربایجان غربی

 

# نظر : 0