یک واحد مطب به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در ماکو پلمپ گردید

یک واحد مطب به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در ماکو پلمپ گردید

# نظر : 0