بازدید فرماندار شهرستان ماکو بهمراه دادستان عمومی و انقلاب و همچنین  مسئولین ادارات ذیربط از زمین های زراعی واقع در حریم بستر رودخانه

بازدید فرماندار شهرستان ماکو بهمراه دادستان عمومی و انقلاب و همچنین  مسئولین ادارات ذیربط از زمین های زراعی واقع در حریم بستر رودخانه

فرماندار ماکو در این بازدید بر ضرورت آزادسازی حریم بستر رودخانه ها بمنظور کاهش خطرات ناشی از سیل در مناطق حاشیه‌ای شهر و روستاها تاکید و اظهار داشت : ساخت‌وسازهای غیرمجاز و احداث باغات در حریم و بستر رودخانه ها مانع جریان طبیعی آب شده و در نتیجه باعث خسارت و سیل در مسیر رودخانه ها می‌شود.

 

# نظر : 0